Ecosystem

Kunnat voivat ratkaista kiertotalouspelin

Kunnat voivat ratkaista kiertotalouspelin

September 2, 2021
Tag:
Circular Economy
Kiertotalous on hankala systeeminen aihe, johon on monta näkökulmaa, eikä helppoja ratkaisuja. Organisaatioiden välisen sekä niiden sisäisen kommunikaation puute ja joskus myös erilaiset kilpailuasetelmat aiheuttavat sen, että tehdään päällekkäisiä kiertotaloushankkeita. Riittämättömän vuorovaikutuksen vuoksi hankkeista saatujen oppien jakaminen esimerkiksi kuntien välillä ei onnistu tehokkaasti, mikä johtaa varsin tehottomaan julkisen rahan käyttöön.
The "era of ecosystems" is challenging current strategies

The "era of ecosystems" is challenging current strategies

August 31, 2021
Tag:
Ecosystem
Finding collaboration opportunities is easy, funding opportunities are existing, but then there is the hard part – how to operationalize ecosystem business models and create operational architecture that supports them in short term and makes the new business sustainable for all parties in the long term.
Julkeasti tuloksia julkisella sektorilla

Julkeasti tuloksia julkisella sektorilla

August 25, 2021
Tag:
Circular Economy
Julkisen sektorin organisaatiot ovat juuri nyt kovemman paineen alla kuin koskaan aiemmin monessa perustavaa laatua olevassa aiheessa. Kestävien, suurten muutosten aikaansaaminen mahdollisimman nopeasti myös julkisen sektorin ajamina tekoina ja palveluina kansalaisille on vaade, johon vastaaminen vaatii tehokasta ja järjestäytynyttä yhteistyötä ja toimintaa.
No “one size fits all”—make the most of your data ecosystem

No “one size fits all”—make the most of your data ecosystem

August 12, 2019
Tag:
Data-enabled business
The days of making important decisions based on gut feeling are over. With an increased amount of data being collected at ever-accelerating rates, there has never been a moment when this much data has existed. It has been predicted that the data stored in data centres will quintuple by 2021 and reach 1.3 zettabytes globally.