Ecosystem

How do ecosystems evolve? - BrainLit x Taival

How do ecosystems evolve? - BrainLit x Taival

November 24, 2021
Tag:
Reinventing Strategy podcast
For this Reinventing Strategy episode, we have invited experts Sari Kola and Tord Wingren to have a chat on ecosystems. Specifically, we will explore how do ecosystems evolve from being basic innovation ecosystems to actual business ecosystems that generate revenue.
The "era of ecosystems" is challenging current strategies

The "era of ecosystems" is challenging current strategies

August 31, 2021
Tag:
Ecosystem
Finding collaboration opportunities is easy, funding opportunities are existing, but then there is the hard part – how to operationalize ecosystem business models and create operational architecture that supports them in short term and makes the new business sustainable for all parties in the long term.
No “one size fits all”—make the most of your data ecosystem

No “one size fits all”—make the most of your data ecosystem

August 12, 2019
Tag:
Data-enabled business
The days of making important decisions based on gut feeling are over. With an increased amount of data being collected at ever-accelerating rates, there has never been a moment when this much data has existed. It has been predicted that the data stored in data centres will quintuple by 2021 and reach 1.3 zettabytes globally.
How do M&A deals and ecosystem-based business models combine?

How do M&A deals and ecosystem-based business models combine?

November 11, 2021
Tag:
Reinventing Strategy podcast
In this episode, Sari, Reko, and Sanna are investigating how to approach the ecosystem-based business from the company valuation angle.
Julkeasti tuloksia julkisella sektorilla

Julkeasti tuloksia julkisella sektorilla

August 25, 2021
Tag:
Circular Economy
Julkisen sektorin organisaatiot ovat juuri nyt kovemman paineen alla kuin koskaan aiemmin monessa perustavaa laatua olevassa aiheessa. Kestävien, suurten muutosten aikaansaaminen mahdollisimman nopeasti myös julkisen sektorin ajamina tekoina ja palveluina kansalaisille on vaade, johon vastaaminen vaatii tehokasta ja järjestäytynyttä yhteistyötä ja toimintaa.
Kunnat voivat ratkaista kiertotalouspelin

Kunnat voivat ratkaista kiertotalouspelin

September 2, 2021
Tag:
Circular Economy
Kiertotalous on hankala systeeminen aihe, johon on monta näkökulmaa, eikä helppoja ratkaisuja. Organisaatioiden välisen sekä niiden sisäisen kommunikaation puute ja joskus myös erilaiset kilpailuasetelmat aiheuttavat sen, että tehdään päällekkäisiä kiertotaloushankkeita. Riittämättömän vuorovaikutuksen vuoksi hankkeista saatujen oppien jakaminen esimerkiksi kuntien välillä ei onnistu tehokkaasti, mikä johtaa varsin tehottomaan julkisen rahan käyttöön.
Ecosystems & Data: Innovation Strategy Needed

Ecosystems & Data: Innovation Strategy Needed

November 3, 2021
Tag:
Ecosystem
In today’s changing business environment, innovation is needed. But to ensure efficient innovation, innovation strategy is mandatory. Ecosystems, and related concepts like networks and platforms are all useful strategies that have their place in an organizations’ innovation toolbox.