taival-map

Kestävää menestystä kestävästi– kestämätön yhtälö?

Pasi Mantila

Chief Growth Officer

Kannanotto vastuullisuuteen liiketoiminnassa löytyy lähes jokaisen yrityksen nettisivuilta. Toisilla ne ovat yleviä toimintapoliittisia periaatteita ja toisilla konkreettisempia toimintamalleihin liittyviä käytäntöjä. On myös yrityksiä, joissa vastuullisuus on liikeidean ydintä ja siitä on tehty liiketoiminnan keskeinen kilpailuetu.

On kuitenkin paljon yrityksiä, joissa vastuullisuuden matka nettisivujen lausumista toiminnan todellisuuteen on vielä matka tulevaisuuteen. Miksiköhän? Onko kysymys asenteesta, muutosvastarinnasta, ajan puutteesta vai kyvykkyyden puutteesta? Oleellinen kysymys on, mitkä yrityksen sidosryhmät ovat heränneet vastuullisuuteen ja ajavat muutosta toiminnassa. Onko hallitus, asiakkaat, työntekijät vai johto ruorissa? Mikäli nykyistä liiketoimintamallia ja strategiaa lähdetään muokkaamaan vastuullisemmaksi operatiivisen toiminnan kautta, saatetaan saavuttaa helppojakin voittoja, mutta voidaan myös törmätä perustavanlaatuisiin ristiriitoihin ja monimutkaisiin haasteisiin.

Vastuullisuuden toteuttaminen tarkoittaa asioita ihmisten, planeetan ja tuoton hyväksi ja ne kaikki huomioiden. Ilmastoon liittyvän vastuullisuuden tarve korostui jälleen IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin uuden raportin myötä. Raportti antaa toivoa, mutta korostaa että meidän pitää reagoida välittömästi kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Itse olen yksityisesti investoinut energiaa säästävään teknologiaan kuten etäohjattavat lattialämmitystermostaatit ja ilmalämpöpumput. Olen myös vähentänyt liikenteen päästöjä vaihtamalla auton. Vastuuta pitää kantaa sekä yksityisesti että organisaatioiden kautta.

STRATEGINEN KYSYMYS?

Vastuullisuudessa ja kestävässä liiketoiminnassa onnistuminen vaatii kuitenkin muutosta koko arvoketjussa eli yrityksen oman toiminnan lisäksi, kumppaneissa ja asiakkaiden käyttötottumuksissa. Tarvitaan ekosysteemin aktivoitumista yhteisen menestyksen luomiseksi. Ollaan siis strategisten kysymysten äärellä. Siksipä usein kestävän (pitkäkestoisen) kestävän (vastuullisuuden näkökulmasta) liiketoiminnan synnyttäminen vaatii strategian uudistamista uusista lähtökohdista ja uudella tavalla. People, Planet & Profit näkökulmien holistinen huomiointi ilmiöitä tulkittaessa, skenaarioita luodessa, strategisia valintoja tehdessä, sidosryhmien osallistamisessa ja toteutusta johtaessa luovat pohjan kestävälle menestykselle. On syytä kysyä itseltään, tukeeko organisaationi strategiatyö ja johtamismalli PPP-näkökulmia?

HÄVIÄÄKÖ JOKU VAI VOIKO KAIKKI VOITTAA?

Itselleni näiden näkökulmien työstäminen on ollut todella mieltä avartavaa, jos myöskin haastavaa. Julkisen paineen edessä sanotaan helposti että ”Tottakai me ajatellaan ensin ihmisiä ja planeettaa!”. Yritysten perimmäinen tarkoitus on kuitenkin edelleen tuottaa omistajilleen arvoa, joka on perinteisesti yhtä kuin tulosta. Herää kysymys, onko jonkun näkökulman hävittävä vai voisivatko nämä näkökulmat vahvistaa toisiaan? Siihen meidän pitää tähdätä! Tässä yhteydessä on paikallaan käydä keskustelu myös omistajastrategiasta ja sen asettamista odotuksista liiketoimintastrategialle ja tavoitteille. Vaikuttavat strategiat yhdistävät tuloksen tekemisen, ihmiset sekä planeetan edun ja niiden synnyttäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan.