taival-map

Julkeasti tuloksia julkisella sektorilla

Maija Maanavilja

Senior Circular Economy Strategist

Tag : circular-economy; ecosystem

“Hei Maija, sinähän olet tutkinut vuosia julkista sektoria. Mikä siellä oikeasti saa tuloksia aikaan?”, aikamoinen kysymys, joka minulle heitettiin työskennellessäni vuonna 2020 keskellä pandemian ensiaaltoja Lontoon kaupungin kiertotaloustiimissä. Mikä toimii ja mikä ei…

Julkisen sektorin organisaatiot ovat juuri nyt kovemman paineen alla kuin koskaan aiemmin monessa perustavaa laatua olevassa aiheessa. Ilmastokriisi ja digitaalisen transformaation kipupisteet ovat entisestään alleviivautuneet pandemiastakin johtuen. Kestävien, suurten muutosten aikaansaaminen mahdollisimman nopeasti myös julkisen sektorin ajamina tekoina ja palveluina kansalaisille on vaade, johon vastaaminen vaatii tehokasta ja järjestäytynyttä yhteistyötä ja toimintaa.

Johtaessani Lontoossa BCG:n globaalia julkisen sektorin markkinatutkimustiimiä, tuli selväksi, että julkisen sektorin organisaatioissa siiloutuminen ja rahoitushakuvyyhtien loputtomuus on globaali resurssisyöppö. Laajatkin suurella (rahoitus)mittakaavalla lähtöön laukaistut tuki- ja muutosprojektit saattoivat kentällä kosahtaa käytännön tiekartan/action planien puutteeseen ja siihen, että toteutettavia resursseja ja kyvykkyyksiä ei ollut ajoissa allokoitu tai haalittu.

Mikä puolestaan on saattanut toimia tai missä ainakin tuloksien näkyvyydessä on päästy voitolle, ovat pienempien projektien läpivienti, pienemmällä rahoitushakujumpalla  toteutetut käytännön tulokset ja hankkeet, joissa oikeat kyvykkyydet ja osaaminen on saatu julkisen sektorin käyttöön aidon ekosysteemiajattelun kautta. Näitä tarkastellen voisikin mainita ainakin neljä aihealuetta, joihin keskittymällä on selkeästi saatu julkisen sektorin hankkeista mittaa ja tuloksia:

  1. Hankkeiden tulosten mitattavuus
  • Rahoitushausta lopputuloksiin pidettävät selkeät mitattavat tavoitteet ja mittarit hankkeen edistymisestä
  1. Käytännön työsuunnitelmat ja tiekartat
  • Käytännön toimenpidesuunnitelmat läpi hankkeen mukaan lukien jatkoseurannan vaiheet ja osapuolten sitouttamissuunnitelmat
  1. Kyvykkyydet ja osaaminen kohdilleen
  • Tulosten saavuttamiseksi on selkeä ja rehellinen kyvykkyysanalyysi ensiarvoisen tärkeää: Osaamista voi paikata ekosysteemistä julkisen sektorin ulkopuolelta ja kyvykkyyksien arviointi ja suunnittelu tulee tehdä jo hanke- ja rahoitushakuvaiheessa
  1. Aito ekosysteemin johtaminen ja ekosysteemiajattelu
  • Ekosysteemitoiminta vaatii erilaista asennetta ja toimintamalleja verrattuna verkostoihin tai tavallisiin kumppanuuksiin. Ekosysteemien luominen sidosryhmiä sitouttaen vaatii erityistä johtamisosaamista ja -malleja ja synnyttää tuloksia

Itselleni asiantuntijana töissä parhaat kiksit saa nähdessään käytännön tulokset silmien edessä. Julkisen sektorin hankkeet ovat muokanneet omaakin käytöstäni ja näemme jatkuvasti voittoja uudessa kaupunki- ja palvelusuunnittelussa kestävämpään ja digitaalisempaan suuntaan. Toki tärkeintä systeemisen muutoksen mahdollistamiseksi, missä tahansa aiheessa on muistettava sen vaativan sitä aitoa ekosysteemin toimivuutta: julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden yhteistä tahtotilaa ja toimintaa. Sillä saa tuloksia aikaan. Oikeasti.