TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Taival Advisory Oy (“Taival”, “me”) Tekniikantie 14, 02150, Espoo, Finland

2. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta Taivalilla, voit lähettää meille viestin tähän osoitteeseen: info@taival.com

3. Miksi tämä tietosuojaselosteon tehty?

Taival kerää henkilötietoja työnhakijoista, asiakkaistaan, mahdollisista asiakkaistaan, muista yhteistyökumppaneista sekä henkilöistä, jotka haluavat saada uutiskirjeemme tai muuta viestintää Taivalilta. Näitä tietoja kerätäänmm. siksi, että voimme tarjota palveluitamme, vastata meille lähetettyihin tiedusteluihin, lähettää viestintää sitä haluaville ja käsitellä meillelähetetyt työhakemukset. Käytämme verkkosivuillamme myös analytiikkaa, jottasaamme tarkempaa tietoa sivujemme käytöstä ja jotta voimme kehittää sivustoa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja keräämme sinusta ja miten käytämme näitä tietoja.

4. Mitä tietoja keräämme ja mitenkäytämme niitä?

Työnhakijat

Voit lähettää meille työhakemuksen esim. verkkosivuillamme tai sähköpostitse. Jos haet meille töihin, keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoja,jotka voit antaa työnhaun yhteydessä tai jotka keräämme myöhemmin rekrytointiprosessin yhteydessä:

Käsittelemme yllä kuvattuja tietoja vain käsitelläksemme hakemuksesi ja pitääksemme yhteytt äkanssasi rekrytointiprosessin aikana. Tietojasi ei anneta millekään muulle osapuolelle, ellei soveltuva laki tai viranomaismääräys toisin vaadi. Jos hakemuksesi koskee jotain muuta Taivalin konserniyhtiötä, voimme jakaa tietosi kyseisen konserniyhtiön edustajan kanssa.

Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut kontaktit

Jos olet Taivalin asiakas tai jos haluat olla meihin yhteydessä palveluihimme tai muuhun liiketoimintaamme liittyen tai jos haluat tilata uutiskirjeemme tai muuta viestintää meiltä, voimme kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:

Käsittelemme näitä tietoja

Jos ylläkuvatuttarkoituksetedellyttävät,
voimmejakaanäitätietojaTaivalinkonserniyhtiöidenkesken . Emme kuitenkaan jaa tietojasimuille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys toisin edellytä. Jospyyntösi käsittely tai palveluidemme tarjoaminen edellyttää tietojesi jakamistaluotetun kumppaniyrityksemme kanssa, voimme jakaa tietosi tämän yrityksenkanssa.

Saamme sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi, tarjoamiemme palveluiden yhteydessä tai sinun ja Taivalin välisen yhteydenpidon kautta. Voimme myös saada tiettyjä tietoja (kuten asemasi liiketoimintaelämässä) luotettavista julkisista lähteistä.

Taivalillaon oikeutettu intressi käsitellä yllä kuvattuja tietoja yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Tämä intressi liittyy sinun ja Taivalin väliseen yhteyteen (kuten työnhaku, tarjoamamme palvelut tai meille lähettämäsi pyyntö).

Joissain tilanteissa voimme myös kysyä suostumustasi tietojesi käsittelyyn (kuten työhakemuksen tallentamiseen tulevaisuutta varten). Tällöin sinulla on aina oikeus myös peruaantamasi suostumus.

5. Evästeet ja analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analytiikkaa kehittääksemme sivustoa ja sen käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteellesi. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen milloin vain selaimesi asetuksia muuttamalla. Huomaathan, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Kun vierailet verkkosivuillamme, pyydämme suostumustasi seuraavien evästeiden tallentamiseen laitteellesi:

6. Kuinka kauan tallennamme tietojasi?

Tallennamme työnhakijoita koskevat tiedot 3 vuodeksi viimeisestä työnhakijan ja Taivalin välisestä yhteydenpidosta. Jos työnhakija haluaa, voimme tallentaa hänen tietonsa pidemmäksikin aikaa tulevia työmahdollisuuksia varten.

Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedotniin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia kulloinkin kyseessä olevaa tietojenkäsittelyn tarkoitusta varten. Koska tämä aika on hyvin tapauskohtainen, arvioimme tietojemme tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

7. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus pyytää tarkastaa Taivalin käsittelemät sinua koskevat tiedot sekä pyytää niiden poistoa ja korjaamista. Voit myös lähettää meille muita soveltuvaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä kuten pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös aina kieltää tietojesi käsittelyn uutiskirjeiden lähettämistä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyydämme lähettämään tällaiset pyynnöt kohdassa 2 kuvattuun osoitteeseen.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Jos sinulla on tietosuojavaltuutetun toimivaltaan liittyviä kysymyksiä tai jos haluat saattaa henkilötietojen käsittelyn Taivalin tai muun tahon toiminnassa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun kuten sivustolla www.tietosuoja.fi neuvotaan.

8. Miten suojaamme tietosi?

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamukselliseksi. Pääsy tietoihin annetaan vain niille Taivalin työntekijöille, joilla on tarve saada tiedot niihin liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi. Taivalin ja sen yhteistyökumppanien verkot ja laitteet on suojattu henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tailaittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen taihenkilötietoihin pääsyn estämiseksi.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn toiminnassamme ulkoiselle palveluntarjoajalle. Tällaisissa tilanteissa teemme asianmukaiset sopimukset kyseisen palveluntarjoajan kanssa varmistaaksemme, että Taivalin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti.

9. Tietosuojaselosteen päivitys

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta samalla kun kehitämme verkkosivujamme ja toimintaamme. Selosteen päivitetty versio on saatavilla verkkosivuiltamme.

Part of the Ellen MacArthur Foundation community.
Finland:

Tekniikantie 14
02150 Espoo
Germany:

Taival Deutschland GmbH
Berlin