taival-map

Ekosysteemien aamu

Taival

Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja siksi ekosysteemit ovat tarpeellisia. Ne mahdollistavat voimakkaan kasvun ja arvon luomisen.

Ekosysteemien aamu -hybriditapahtumassa kuulimme huippuasiantuntijoilta eri organisaatioiden motivaatioista toimia ekosysteemeissä.

⭐️ Muutamia otteita puheenvuoroista:

Kaikki yritykset tarvitsevat verkostoja, ekosysteemejä ja alustoja ja ymmärrystä siitä miten ne keskenään toimivat yhdessä. Ekosysteemeissä tärkeintä on ymmärtää miten arvon luomisesta siirrytään arvon ulosmittaamiseen.
Kiitos Sari Kola & Ecosystem Handbook!

Helsinki Partners ekosysteeminä fasilitoi ja edesauttaa Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti muun muassa kestävää kehitystä, turismia ja globaalia mainetta.
Kiitos Clarisse Berggårdh & Helsinki Partners!

Fusion-ekosysteemin muodostaa 20+ alan huippuasiantuntijayritystä. Ekosysteemin periaatteina toimii markkinaehto, täydentävät ja osin päällekkäisetkin kyvykkyydet, ihmissuhteet ja luottamus, laatu ja osaaminen, ketterä ja kevyt toiminta.
Kiitos Heikki Härkönen, Reaktor & Fusion Ecosystem!

Stora Enson tapa toimia on eksperimentointi. Yksi osa kokeilua on yhteistyö eri toimijoiden kanssa, joka on oleellinen osa myös toimintamallia. Stora Enso on toiminut yhteistyössä melkein 50:n Startup-yrityksen kanssa eri projektiluonteisissa innovaatioissa.
Kiitos Kaisa Suutari & Stora Enso!

 

Katso webinaarin nauhoite täältä:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *